Opengesteld voor kandidaten binnen het doelgroepenregister van de Participatiewet.

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) vormt samen met het Koninklijk Conservatorium de Hogeschool der Kunsten Den Haag Wij bieden HBO-bachelor- en masteronderwijs, alsmede vooropleidingen en promotietrajecten in samenwerking met de Universiteit Leiden. Internationalisering, onderzoek en professionele vaardigheden staan centraal in het onderwijs op de KABK.

Werken bij de KABK

Bij de KABK werken zo’n 300 stafmedewerkers en docenten, en studeren ca. 1000 bachelor- en masterstudenten en leerlingen in voortrajecten. Het is een dynamische omgeving waar kunstonderwijs op topniveau wordt gegeven, en waar studenten beschikken over een aanzienlijke vrijheid om hun persoonlijke interesses en ambities vorm te geven. Van medewerkers wordt verwacht dat ze kennis van zaken combineren met enthousiasme, een dienstverlenende houding en een affiniteit met kunst, cultuur en onderwijs.

Wij zijn op zoek naar een ondersteuner van de afdeling marketing en communicatie met als doel het vergroten van de efficiënte op de afdeling en nog beter samenwerken met andere afdelingen.

Wat gebeurt er op de afdeling marketing en communicatie?

De afdeling Marketing & Communicatie van de KABK is verantwoordelijk voor de studentenwerving, voorlichting en PR, fondswerving en relatiebeheer en de organisatie van evenementen en projecten binnen en buiten de academie. Naast de Open Dag, het Eindexamenfestival en de Modeshow vinden tal van activiteiten plaats waar de afdeling een rol in speelt.

Wat vragen wij van een ondersteuner?

Wij zijn op zoek naar een collega die zorgt voor een up-to-date informatievoorziening binnen de Academie. Belangrijk hierbij zijn het verspreiden van drukwerk en het bijhouden van folderrekken en posterwanden. Daarnaast behoort de archivering en opslag van publicaties, drukwerk en pr-materiaal tot een belangrijk aandachtsgebied. En een ander belangrijk onderdeel van de werkzaamheden bestaat uit het soepel laten verlopen van evenementen. Denk hierbij aan opbouw en inrichting van de ruimte, het doen van bestellingen en het opruimen na afloop.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een kandidaat die werkt en denkt op mbo-niveau, die handig is in het werken met computers, en die goed Engels spreekt. Iemand die zich thuis voelt in een internationale en soms hectische werkomgeving met studenten van over de hele wereld. Het is een verantwoordelijke functie waarin het belangrijk is dat iemand zelfstandig kan werken en werk ziet liggen. Er komen onverwachte situaties voor die ter plaatse moeten worden opgelost in goede afstemming met collega’s.

Arbeidsvoorwaarden

  • Deze vacature wordt opengesteld voor kandidaten die vallen binnen de omschrijving van het doelgroepenregister (participatiewet).
  • Op de werkvloer vindt begeleiding door een jobcoach plaats.
  • Het betreft een tijdelijke functie voor 6 maanden. Bij gebleken geschiktheid kan er een eenmalige verlenging van 18 maanden op volgen.
  • Salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform hbo-cao (schaal 1).
  • Aanstellingsomvang 0,6 fte, bij voorkeur op ma-wo-vrij.
  • Ruime verlofregeling, verlofopname zoveel mogelijk tijdens schoolvakanties.
  • Een verklaring omtrent gedrag is een voorwaarde voor een dienstverband.

Soort dienstverband: Tijdelijk

Opleiding:

  • MBO (Aanbevolen)

Ben je geïnteresseerd?

Solliciteer dan met een cv en een enthousiaste motivatiebrief naar info@iederzijnwerk.nl

Zonder een goede motivatiebrief kunnen wij de sollicitatie niet in behandeling nemen. Voor vragen kun je contact opnemen met Wilfried Gengler, directeur van IederZijnWerk: 06-11350810

Ondersteuner marketing en communicatie (0,6 fte)

Geef een reactie