Klanttevredenheidsonderzoek UWV IederZijnWerk begeleiding Arbeidscoaching 2018 – 2019

Het betreft feedback van klanten (meetperiode: 9 juli 2018 – 9 juli 2019) die bij de start van hun nieuwe baan jobcoaching hebben ontvangen vanuit IederZijnWerk. Er zijn 68 jobcoach klanten waarvan de klanttevredenheid is bevraagd.

Gemiddeld cijfer van werknemers: 8,72

Gemiddeld cijfer van werkgevers: 7,91

Uit de deelvragen blijkt dat het overgrote deel van zowel de werknemers als de werkgevers een voldoende of goede waardering hebben voor de dienstverlening door de jobcoaches van IederZijnWerk.

Bijna alle werknemers (op 2 na) zijn tevreden over de begeleiding door IederZijn Werk en de bereikbaarheid van de jobcoaches (op 1 na). Dit geldt ook voor de werkgevers.

De frequentie van het contact met de jobcoach vindt ruim 50% van de werkgevers voldoende en 44% goed. De frequentie met de leidinggevende/collega’s wordt door 44% als voldoende en door ruim 48% als goed beoordeeld.

Werkgevers zijn ook positief over de bejegening door de jobcoach. Een vijftal werkgevers (ruim 7%) geeft aan dat matig tevreden zijn over de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer, de ontwikkeling van diens werknemersvaardigheden en het loopbaanperspectief. 93% (ongeveer 50-50) scoort dit met een voldoende of goed.

Slechts een heel beperkt aantal van de werknemers geeft dus een matige of onvoldoende waardering. Dit laatst heeft waarschijnlijk te maken met de wisseling van jobcoaches en de verwachtingen van de klant. Wij gaan inzetten op het aanscherpen van deze verwachtingen bij klanten.

 

Klanttevredenheidsonderzoek IederZijnWerk Dienstverlening Ambulant 2018

Ieder jaar doet IederZijnWerk een klanttevredenheidsonderzoek onder klanten die ambulante begeleiding krijgen of deelnemen aan dagbesteding. In februari 2019 is dit onderzoek opnieuw gedaan: in totaal hebben 41 klanten hun feedback gegeven (21 klanten in ambulante begeleiding en 20 deelnemers aan dagbesteding). We zijn erg blij dat zoveel van onze klanten hun medewerking geven aan dit onderzoek; hiermee kunnen wij, daar waar nodig, onze dienstverlening steeds verder verbeteren.

Belangrijkste conclusie is dat onze klanten heel tevreden zijn met wat we hen bieden: voor de ambulante begeleiding wordt gemiddeld een 8,5 gegeven, de deelnemers aan onze dagbesteding geven hiervoor gemiddeld een 8,3. De meesten voelen zich erg gesteund in het behalen van de persoonlijke (begeleidings)doelen.

Belangrijkste pluspunten:

  • Begeleiders staan altijd klaar en steunen in alle: flexibiliteit begeleiding (ambulant)
  • Fijne werkomgeving, begeleiding en sfeer (dagbesteding)

Belangrijkste aandachtspunten:

  • Bekendheid klachtenbeleid (met name ook bij dagbesteding)
  • Bereikbaarheid begeleiders (dagbesteding)

Wilt u meer weten over de resultaten? Klik op één van onderstaande links om de informatie te bekijken.

 

Klanttevredenheid IederZjjnWerk Arbeidscoaching 2017-2018

Het klanttevredenheidsonderzoek voor de trajecten Werkfit en Naar Werk van het UWV is uitgevoerd door Panteia.

Wilt u meer weten over de resultaten? Klik op één van onderstaande links om het bestand (PDF) te openen: