Klanttevredenheidsonderzoek UWV IederZijnWerk begeleiding Arbeidscoaching 2020

Het betreft feedback van klanten en werkgevers (meetperiode: 9 juli 2020 – 9 juli 2021) die jobcoaching hebben ontvangen vanuit IederZijnWerk.

Gemiddeld cijfer van werknemers: 8,5

En een gemiddeld cijfer van werkgevers: 8,1

Uit de deelvragen blijkt dat het overgrote deel van zowel de werknemers als de werkgevers een goede waardering hebben voor de dienstverlening door de jobcoaches van IederZijnWerk.

Klanttevredenheidsonderzoek IederZijnWerk Dienstverlening Ambulant en Dagbesteding 2021

Ieder jaar doet IederZijnWerk een klanttevredenheidsonderzoek onder klanten die ambulante begeleiding krijgen of deelnemen aan dagbesteding. In februari 2021 is dit onderzoek opnieuw gedaan: in totaal hebben 73 klanten hun feedback gegeven. We zijn erg blij dat zoveel van onze klanten hun medewerking geven aan dit onderzoek; hiermee kunnen wij, daar waar nodig, onze dienstverlening steeds verder verbeteren.

Belangrijkste conclusie is dat onze klanten heel tevreden zijn met wat we hen bieden: voor de ambulante begeleiding wordt gemiddeld een 8,3 gegeven, de deelnemers aan onze dagbesteding geven hiervoor ook gemiddeld een 8,3. De meesten voelen zich erg gesteund in het behalen van de persoonlijke (begeleidings) doelen.