Begeleiding dagbesteding

41 Klanten ambulante begeleiding hebben hun feedback gegeven over de dienstverlening op de dagbestedingslocaties van IederZijnWerk.

61% van de respondenten is helemaal tevreden over de ondersteuning, 22% geeft aan meestal tevreden hierover te zijn en 17% geeft aan soms tevreden hierover te zijn.

56% is helemaal tevreden met de dagbestedingsplek, 27% voelt zich meestal hier tevreden over en 17% voelt zich hier soms tevreden over.

73% geeft aan dat de coach altijd bereikbaar is, 22% vindt dat dit meestal het geval is en 5% vindt dat dit soms het geval is. 

83% voelt zich volledig ondersteund bij het bereiken van zijn/haar doelen, 7% geeft aan dat het beter kan (mede doordat er in de coronaperiode geen activiteiten waren). 5% geeft aan dat het niet van toepassing is, 3% geeft aan dat het onvoldoende is en 3% heeft de vraag niet ingevuld.

60% geeft aan op de hoogte te zijn van het klachten beleid (40% was niet op de hoogte).

Het meest tevreden zijn zij over:

 • Gezelligheid en mensen leren kennen (9)
 • De activiteiten (10)
 • De begeleiding (6)
 • Het is leuk (4)
 • Niet ingevuld (4)
 • Alles (1)
 • Geeft structuur (1)
 • Open sfeer (1)
 • De locatie en de mensen (1)
 • Het vertrouwen in mij (1)
 • Moet nog komen (1)
 • Tevreden (1)
 • Weinig (1)

De volgende tips ter verbetering zijn gegeven:

 • Geen tips (32)
 • Meer activiteiten organiseren (3)
 • Op tijd melden wanneer een begeleider weg gaat (1)
 • Snel weer activiteiten organiseren (corona periode) (1)
 • Alternatieve activiteiten organiseren tijdens COVID-19 (1)
 • Meer inleven in deelnemers (1)
 • Gerichter in gesprek (1)
 • Verwarming hoger (1)