Opengesteld voor kandidaten binnen het doelgroepenregister van de Participatiewet.

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) vormt samen met het Koninklijk Conservatorium de Hogeschool der Kunsten Den Haag Wij bieden HBO-bachelor- en masteronderwijs, alsmede vooropleidingen en promotietrajecten in samenwerking met de Universiteit Leiden. Internationalisering, onderzoek en professionele vaardigheden staan centraal in het onderwijs op de KABK.

Werken bij de KABK
Bij de KABK werken zo’n 300 stafmedewerkers en docenten, en studeren ca. 1000 bachelor- en masterstudenten en leerlingen in voortrajecten. Het is een dynamische omgeving waar kunstonderwijs op topniveau wordt gegeven, en waar studenten beschikken over een aanzienlijke vrijheid om hun persoonlijke interesses en ambities vorm te geven. Van medewerkers wordt verwacht dat ze kennis van zaken combineren met enthousiasme, een dienstverlenende houding en een affiniteit met kunst, cultuur en onderwijs.

Wij zijn op zoek naar een schilder met als doel het gebruiksklaar maken van de expositieruimten voor studenten. De werkzaamheden zullen dan ook hoofdzakelijk binnen in de Academie worden uitgevoerd. Daarnaast zullen ondersteunende schoonmaak- en facilitaire werkzaamheden worden verricht. De KABK is een artschool waarbij de studenten de grenzen opzoeken in het uitoefenen van hun creativiteit; dit betekent dat de expositieruimtes maar ook de openbare ruimtes voor de uiting van kunst wordt gebruikt. Ook deze ruimtes moeten wekelijks weer in de originele staat worden teruggebracht.

Wat gebeurt er op de werkvloer?
De voornaamste werkzaamheden bestaan uit het verrichten van onderhoudsschilderwerk. Hieronder valt het gebruiksklaar maken van de expositieruimten die ter beschikking worden gesteld aan studenten voor verschillende projecten. Hierbij behoren de volgende bijkomstige taken: het aanvoeren van werkmateriaal (bijvoorbeeld ladders, trappen en rolsteigers), het voorbehandelen van de ondergronden (bijvoorbeeld schuren, plamuren en afkrabben) en het aanbrengen van verfsystemen (grond-, hecht, tussen- en afwerklagen). Daarnaast zullen ondersteunende schoonmaak- en facilitaire werkzaamheden (zoals het aanvullen van werkvoorraden en het eventueel melden van tekorten) worden verricht.

Wat vragen wij van een schilder?
De KABK is op zoek naar iemand met (enige) ervaring en affiniteit met het schildersvak. Van de schilder wordt verwacht dat hij of zij de werkzaamheden zelfstandig en op een nette en veilige manier kan uitvoeren in overleg met de leidinggevende op de werkvloer.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste kandidaat die beschikt over (basis)kennis en (enige) ervaring op het gebied van schilderwerkzaamheden. Hieronder wordt verstaan dat je basiskennis hebt over: beschermings- en afwerkingstechnieken, eigenschappen van verschillende ondergronden, het voorbehandelen van ondergronden, verschillende materialen, gereedschappen en apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen en vakterminologie rond schilderwerkzaamheden. Verder is het belangrijk dat je zelfstandig kunt werken, handig bent in het uitvoeren van klussen, het werk ziet liggen, assertief bent en je weg weet te vinden binnen de internationale en hectische werkomgeving van de Academie.

Arbeidsvoorwaarden
– Deze vacature wordt opengesteld voor kandidaten die vallen binnen de omschrijving van het doelgroepenregister (participatiewet).
– Het betreft een tijdelijke functie voor 6 maanden, welke aanvangt met een proefperiode van 2 maanden. Bij gebleken geschiktheid kan er een eenmalige verlenging van 18 maanden op volgen.
– Salaris en overig arbeidsvoorwaarden conform HBO cao schaal 1.
– Aanstellingsomvang 0,6 fte, verdeeld over 4 of 5 werkdagen.
– Ruime verlofregeling, verlofopname zoveel mogelijk tijdens schoolvakanties.
– Mogelijkheden om tegen gunstige premies deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering.
– Een verklaring omtrent gedrag is een voorwaarde voor een dienstverband.
– Begeleiding op de werkvloer door een ervaren jobcoach, zodat jij jouw werkzaamheden op een prettige manier kunt uitvoeren.

Voor meer informatie of om te solliciteren kun je je richten tot Megan Gremberghe (jobcoach & re-integratiecoach) via e-mail: meganvangremberghe@iederzijnwerk.nl of telefonisch: 06- 308 656 59.

 

Schilder/facilitair ondersteuner (0,6 fte)

Geef een reactie