Wat is HuishoudenPLUS?

HuishoudenPLUS® is meer dan alleen schoonmaken. Het doel is een veilige en gezonde omgeving te hebben en uw huis een thuis te laten zijn.

De medewerker maakt niet alleen alles schoon en fris, maar helpt u ook bij allerlei andere zaken die zich aandienen. Zo let onze medewerker er ook op of de cliënt wel gezond eet en of er genoeg in huis is van de noodzakelijke levensbehoeften.

De achtergrond van cliënten voor Huishouden PLUS® kan divers zijn: fysieke of psychische problematiek, beginnende dementie, verslavingsproblematiek, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, uit de hand lopende verzameling.

Een belangrijke functie van onze medewerker is signalering:

Hoe is de persoonlijke verzorging, de sociale contacten, is de administratie op orde? Zonodig kan hulp worden ingeschakeld. HuishoudenPLUS® kan ook meewerken aan het verlichten van de mantelzorg.

Voor wie?

HuishoudenPLUS® is er voor iedereen die naast een schoonmaakhulp extra hulp en zorg nodig heeft bij:

– het grip en overzicht krijgen over de eigen huishouding

– het organiseren van het voeren van de huishouding

– het aanbrengen van structuur

– het plannen en eventueel doen van de boodschappen

– het stimuleren van gezonde maaltijden

– veilig en opgeruimd wonen

– het bevorderen van sociaal contact

HuishoudenPLUS® biedt graag de passende ondersteuning en een luisterend oor. Samen met u als cliënt kijken we wat er nodig is en wat u (nog) zelf kunt doen. We proberen op die manier de zelfredzaamheid te stimuleren. We nemen over wat u niet (meer) kunt doen.

Samen staan we sterk!

 Indicatie

Om voor ambulante begeleiding in aanmerking te komen is een indicatie nodig, bijvoorbeeld vanuit de WMO of WLZ.

Wij kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie.

Over ons

HuishoudenPLUS® is een onderdeel van IederZijnWerk. IederZijnWerk betrekt het netwerk van de cliënt bij het proces, inclusief eventuele andere hulpverleners. We kunnen mensen begeleiden voor kortere of langere periodes.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie, ga naar de website.

Of bel met IederZijnWerk

Telefoon: 0515-543623