IederZijnWerk is een zorg- en re-integratiebedrijf dat zich specialiseert in het bieden van ambulante ondersteuning, dagbesteding arbeidscoaching op landelijk niveau.

Wij bieden huishoudelijke dienstverlening, ambulante ondersteuning, dagbesteding (belevingsgericht en arbeidsmatig), loopbaan- en re-integratiebegeleiding en jobcoaching bij u thuis, in de wijk of bij een van onze dagbestedingslocaties.

Onze medewerkers werken vanuit verschillende locaties in Nederland. Wij zoeken de klant op en organiseren dienstverlening, dagbesteding en werk bij hen in de buurt.

Ons team bestaat uit ervaren jobcoaches, sociaal huishoudelijk medewerkers, dagbestedingsbegeleiders en ambulante begeleiders, ieder met hun eigen specialisme. Gezamenlijk hebben wij gedegen kennis en ervaring met het bieden van ondersteuning aan mensen met verschillende hulpvragen.

Als richtlijn naar onze medewerkers vereisen we een proactieve en reflectieve houding. Dit houdt in dat elke medewerker waakt over zijn eigen grenzen met betrekking tot afstand en nabijheid. Via scholing, intervisie en supervisie willen we dit op peil houden. IederZijnWerk streeft ernaar om zich te blijven verbeteren en te ontwikkelen om zo de kwaliteit van haar dienstverlening te waarborgen. Dit doen wij door te investeren in en te werken volgens kwaliteitsystemen en –normen.

IederZijnWerk Ambulant bv en IederZijnWerk Arbeidscoaching B.V. zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd. Tevens zijn wij een door het UWV erkende jobcoach-organisatie en zijn we door Calibris erkend als leerbedrijf.