Onze ambulant begeleiders bieden ondersteuning en begeleiding op het gebied van zelfredzaamheid (persoonlijk en sociaal functioneren), werk en participatie. Maatwerk bieden is voor ons het uitgangspunt, daarbij staat de vraag van de klant centraal.

Wij begeleiden jou bij de volgende doelen:

  • Hulp bij het plannen, organiseren en structureren van de dagelijkse bezigheden;
  • Ondersteuning bij administratie en financiën;
  • Het ondernemen van activiteiten;
  • Leren omgaan met beperkingen;
  • Meer veiligheid en stabiliteit van de woonsituatie;
  • Het uitbreiden of in stand houden van sociale contacten;
  • Het omgaan met – of voorkomen van stresssituaties en psychische problematiek;
  • Of wellicht iets anders, want jij bepaalt wat je nodig hebt.

We hebben bovendien collega’s in dienst die onder andere gespecialiseerd zijn in het begeleiden bij hoarding (verzamelproblematiek).

Aanmelden & meer informatie
Om voor deze dienstverlening in aanmerking te komen, moet je een indicatie hebben. Bijvoorbeeld bij de Wmo. Wij kunnen je helpen bij het aanvragen van zo’n indicatie bij de gemeente of een andere instantie.

Wil je je aanmelden voor ambulante ondersteuning en/of heb je vragen en wil je graag meer informatie, neem dan contact met ons op.