Als jij passend werk hebt, of hebt gevonden dan is het belangrijk dat je een duurzame arbeidsrelatie bij jouw werkgever opbouwt. Om dat te bereiken kunnen wij jou begeleiden middels jobcoaching.

Jobcoaching
Wij helpen je om werk passend te maken en om jouw baan te behouden. Een juiste introductie en begeleiding op de werkvloer vinden wij daarbij essentieel.

De jobcoach komt bij jou op de werkplek. Wanneer nodig kan de coaching ook buiten werktijden plaats vinden en leggen wij de verbinding met jouw persoonlijke omgeving.

Voor wie?
Heb je een WAO, Wajong, WAZ of ziektewet uitkering van het UWV, dan kunnen we bij het UWV een aanvraag voor jobcoaching doen.

Voor mensen met een bijstandsuitkering kunnen wij in een groot aantal gemeentes jobcoaching verzorgen. Wil je weten of dat voor jouw gemeente geldt? Neem dan contact met ons op.