Personeelsdiensten door Arbeidshuis
Onder het label Arbeidshuis begeleidt IederZijnWerk organisaties bij het oplossen van personeels- en inzetbaarheidsvraagstukken. Dat kan gaan om werving en selectie, assessments en loopbaanadvisering, maar ook om outplacement, 1e, 2e en 3e spoortrajecten, uitzenden en detacheren. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de website van het Arbeidshuis.

Participatiewet
Alle organisaties hebben te maken hebben met het in dienst nemen of aan het werk houden van mensen met een beperking. Of een organisatie het zélf belangrijk vindt om mensen met een arbeidsbeperking een werkplek te bieden, óf dat een organisatie moet voldoen aan de doelstellingen die voortvloeien uit de Participatiewet: het is niet altijd makkelijk om de inzet van mensen met een beperking intern te organiseren.

Vraagstukken die kunnen spelen zijn:

  • Voor welke werkzaamheden binnen onze organisatie zouden we mensen met een beperking in kunnen zetten?
  • Op welke wijze kunnen we deze medewerkers goed begeleiden?
  • Wat zijn de financiële voordelen? Welke subsidiemogelijkheden zijn er van toepassing?
  • Hoe organiseer en veranker ik de inzet van mensen met een beperking in de organisatie?

IederZijnWerk Personeelsdiensten helpt organisaties bij het ontwikkelen van ideeën, het vormen van beleid en de uitvoering, organisatie en verankering daarvan. Daarnaast hebben wij specialistische jobcoaches die de medewerkers met een beperking op maat kunnen begeleiden. De begeleiding richt zich op het passend maken en passend houden van het werk met als einddoel een duurzame arbeidsrelatie. Doel van u en IederZijnWerk hierbij is een blije medewerker die zijn werk naar tevredenheid uitvoert.

Vindt u het als organisatie moeilijk om werkzaamheden voor die mensen met een beperking kunnen uitvoeren, dan kan IederZijnWerk Personeelsdiensten adviseren en ondersteunen door middel van jobcarving of organiseren van samenwerking met andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de vorming van een gezamenlijke schoonmaakdienst.