IederZijnWerk biedt ook Modulaire arbeidsre-integratietrajecten aan zoals:

  • Participatie interventie. Dit traject is voor deelnemers voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.
  • Bevorderen maatschappelijke deelname. Ook dit traject biedt ondersteuning aan deelnemers voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.
  • Praktijkassessment. Bedoeld voor deelnemers voor wie het moeilijk in te schatten is wat de mogelijkheden zijn om te werken.
  • Begeleiding bij scholing. Voor deelnemers die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.