Kwaliteitsbeleid

Het beleid van IederZijnWerk is om zich te onderscheiden door cliëntgerichtheid, professionaliteit en kwaliteit. IederZijnWerk is gecertificeerd conform ISO 9001:2015. Het managementsysteem conform ISO 9001:2015 draagt bij aan:

  1. Het continue verbeteren door middel van het analyseren van klachten en afwijkingen;
  2. Het inplannen van interne audits en deze op een wijze uitvoeren dat er gekeken wordt naar verbetermogelijkheden en niet puur gefocust wordt op het vinden van non-conformiteiten;
  3. Het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen om jaarlijks nieuwe targets te zetten;
  4. Het jaarlijks opstellen van een directiebeoordeling om zo de effectiviteit van het managementsysteem te beoordelen.
  5. Het vastleggen van corrigerende maatregelen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden om zo te komen tot continue verbetering.
  6. De inzet om continu te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
  7. Het onderhouden van kennis en vergroten van competenties en bewustzijn
  8. Het aangesloten zijn bij ZCN door als collectief zorg te dragen voor de zorg in de regio.
  9. Het bezoeken van diverse netwerkorganisaties om te leren.

IederZijnWerk is een door het UWV erkende jobcoach-organisatie. Wij zijn door Calibris erkend als leerbedrijf. Voor de ambulante hulpverlening en dagbesteding werken we volgens de kwaliteitsnormen van de federatie Landbouw en Zorg.

           

Kwaliteitsdoelstellingen

Jaarlijks formuleert/actualiseert de directeur de doelstellingen. Deze doelstellingen worden vastgelegd in de directiebeoordeling. Deze worden ook opgenomen in de managementinformatie monitor van het seniorenoverleg, waar de voortgang wordt besproken en geëvalueerd.