Ons doel is om onze klanten te helpen om belemmeringen naar re-integratie, participatie of zelfredzaamheid weg te nemen door problemen werkbaar te maken. De eigen kracht van onze klanten en hun omgeving nemen wij als uitgangspunt. Wij zetten ons in om de doelen van onze klanten te behalen en maken daarbij gebruik van ons netwerk.

IederZijnWerk is een samenwerkingsgerichte organisatie die uitgaat van het principe dat partijen aanvullend kunnen werken vanuit hun eigen specialisme: Ieder-Zijn-Werk! Het belang van de klant staat bij samenwerking voorop en samenwerking slaagt als iedere voorziening zijn eigen werk kan doen.

Door samen te werken met professionals kunnen wij ook voor klanten met een grotere ondersteuningsvraag goede ondersteuning waarborgen. We werken proactief samen met professionals, zoals bijvoorbeeld professionals uit de verslavingszorg-, GGZ- en reclasseringsinstanties en woonvoorzieningen om de dienst- en hulpverlening rond de klanten goed af te stemmen.


Ontschotting
Samenwerking vindt plaats op basis van het principe van ontschotting: niet de doelstelling van de organisatie staat centraal, maar het probleem of de behoefte van de mens staat centraal. Een klant is er niet voor ons, wij zijn er voor de klant. Met dit principe in het achterhoofd wordt samenwerking gezocht met andere faciliterende organisaties, die openstaan voor samenwerking in het belang van de hulpvrager.

De slagkracht die ontstaat door ontschotting is dat de motivatie van deelnemers direct gemobiliseerd wordt, aangezien er snel geschakeld kan worden en we snel tot concrete acties over kunnen gaan.

Een goede samenwerking is een samenwerking waar iedereen blij van wordt.