Ons doel is om onze cliënten te helpen om belemmeringen naar re-integratie, participatie of zelfredzaamheid weg te nemen door problemen werkbaar te maken. De eigen kracht van onze cliënten en hun omgeving nemen wij als uitgangspunt. Wij zetten ons in om  de doelen van onze cliënten te behalen en maken daarbij gebruik van ons netwerk.

IederZijnWerk is een samenwerkingsgerichte organisatie die uitgaat van het principe dat partijen aanvullend kunnen werken vanuit hun eigen specialisme: Ieder-Zijn-Werk! Het belang van de cliënt staat bij samenwerking voorop en samenwerking slaagt als iedere voorziening zijn eigen werk kan doen.

Door samen te werken met professionals kunnen wij ook voor cliënten met een grotere ondersteuningsvraag goede ondersteuning waarborgen. IederZijnWerk werkt bijvoorbeeld als ketenpartner samen met Justitie aan het terugdringen van recidive. Ook werken we proactief samen met professionals uit de verslavingszorg-, GGZ- en reclasseringsinstanties, woonvoorzieningen en doelgroeporganisaties om de dienst- en hulpverlening rond de cliënten goed af te stemmen.

Ontschotting

Samenwerking vindt plaats op basis van het principe van ontschotting: niet de doelstelling van de organisatie staat centraal, maar het probleem of de behoefte van de mens staat centraal. Een cliënt is er niet voor ons, wij zijn er voor de cliënt. Met dit principe in het achterhoofd wordt samenwerking gezocht met andere faciliterende organisaties, die openstaan voor samenwerking in het belang van de hulpvrager.

De slagkracht die ontstaat door ontschotting is dat de motivatie van deelnemers direct gemobiliseerd wordt, aangezien er snel geschakeld kan worden en we snel tot concrete acties over kunnen gaan.