visie:
Onze motivatie ligt in het motiveren van mensen. De cliënt staat bij ons centraal. Wij komen naar de cliënt toe op een tijd die hem of haar past in zijn of haar omgeving. Dit maakt onze hulpverlening laagdrempelig en toegankelijk. Wij plannen altijd op korte termijn een afspraak in. De cliënt krijgt begeleiding door een vaste coach; een vertrouwd gezicht. Wij zijn duidelijk, open en eerlijk. We zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen.

Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij cliënten en elkaar op basis van gelijkwaardigheid en vriendelijk benaderen. De professionele uitstraling wordt bepaald door zorgvuldig om te gaan met de aan ons beschikbare middelen en tijd.

missie:
Ons doel is om onze mensen te helpen om belemmeringen naar re-integratie, participatie of zelfredzaamheid weg te nemen door problemen werkbaar te maken. De eigen kracht van onze cliënten en hun omgeving nemen wij als uitgangspunt.

kernwaarden:

 • Toegankelijkheid
  IederZijnWerk staat bekend om haar toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening. Wij spreken af op een tijd en plek die prettig is voor onze cliënten.
 • Betrouwbaarheid
  Wij vinden het belangrijk dat de cliënt ons kan vertrouwen in het werk dat wij doen. Daarom zeggen wij wat we doen en doen wij wat we zeggen. Duidelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Intensieve begeleiding door een vaste coach is daar onderdeel van.
 • Vraag- en resultaatgericht werken
  IederZijnWerk biedt begeleiding op maat. Wij geloven in een aanpak waarbij wordt geluisterd naar de behoeftes van de cliënt. Wij betrekken de cliënt in alles wat wij voor hem/haar doen en houden daarbij rekening met zijn of haar tempo.
 • Duurzaamheid
  IederZijnWerk streeft naar een duurzame aanpak en oplossing. Dit doen wij door belemmeringen weg te nemen en werkbaar te maken.
  Kwaliteit